.

ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 เมษายน 2563
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 260,468
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
  เมื่อวันที่  26 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  คณะทำงานหน้าห้อง ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพรบ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ให้ชาวบ้านและหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้รับทราบพร้อมทั้งติดตามงานและลาดตระเวนเชิงคุณภาพ งานเดินเส้นแนวเขตควบคุม และอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี)ร่วมกับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  จัดนิทรรศการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
     วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศาสตราจารย์ดอกเตอร์  เนวิน สคิมชอร์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
      วันที่ 21-25 มกราคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกอบรมเรื่อง การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติและส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี    
      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมกับส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดนิทรรศการ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2562  ณ บริเวณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
     เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมกับส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่า แห่งชาติ  ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
     เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี)ร่วมกับหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดทำข้อมูลการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ จำนวน 3 ครั้ง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561, ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561
 วันที่ 28-29 กัยยายน ‎2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(อุบลราชธานี) ออกจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงในเขตป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 9 ให้กับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าภูวัว เพื่อฝึกการให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือถือสมาทโฟน-และโปรแกรม Qgis เพื่อใช้ในการจัดทำรูปแบบแปลง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
 
ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045311677 ต่อ 250
Email : info@dnp9.co.th