.

ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 เมษายน 2563
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 260,458
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พนธกิจ 
วิสัยทัศน์ พนธกิจ
 

วิสัยทัศน์
     “ระบบนิเวศหลากหลาย ทุกภาคส่วนร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืน”


วัฒนธรรมองค์กร
     “สามัคคี พิทักษ์ไพร เป็นมิตร จริงใจ เคารพไหว้ อาวุโส”


พันธกิจ
     1. ปกป้อง ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลตามธรรมชาติ
     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
     3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงาน ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่กลยุทธ์หรือนโยบายใน

 
ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045311677 ต่อ 250
Email : info@dnp9.co.th