.

ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 เมษายน 2563
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 260,465
  หน้าหลัก    ภูมิสารสนเทศด้านป่าไม้ 
ภูมิสารสนเทศด้านป่าไม้
 
Untitled Document
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านป่าไม้  
     
 

ผู้ที่ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system : GIS) เพราะรู้ว่า เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ GIS ช่วยสร้างฐานข้อมูลจากพื้นที่โลกจริงและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ แล้วแสดงผลในรูปแผนที่ทั้งบนแผนที่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือผลิตเป็นแผนที่บนกระดาษได้ ด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลแบบแผนที่และแบบตารางช่วยให้แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลจากตารางได้หลากหลายรูปแบบจากฐานข้อมูล

 

  หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 12 บทดังนี้
 
  บทที่ 1   แนะนำ GIS  
     

พื้นฐาน GIS และแนวความคิดสำหรับการนำไปใช้งาน

 
  บทที่ 2   แนะนำ ArcGIS  
     

โครงสร้างของซอฟแวร์ ArcGIS และความแตกต่างระหว่างส่วนต่างๆ ของ ArcGIS และเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาพื้นโลกจริง

 
  บทที่ 3   การแสดงข้อมูลแผนที่ (Displaying)  
     

สำรวจดูหน้ากากของโปรแกรม ArcMap และเรียนการแสดงข้อมูลแผนที่โดยโปรแกรม ArcMap.

 
  บทที่ 4   การปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Georeferencing Data)  
     

ศึกษาการปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้ตรงกันกับพื้นผิวโลก

 
  บทที่ 5   รูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่  
     

การจำลองข้อมูลจากพื้นโลกจริงสู่ระบบ GIS และโครงสร้างข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลเิชิงพื้นที่

 
  บทที่ 6   การปรับแก้ข้อมูลในโปรแกรม ArcGIS  
     

การใช้เครื่องปรับแก้ข้อมูลจากไฟล์รูปแบบ geodatabases, coverages และ shapefiles.

 
  บทที่ 7   การแสดงผลและการจัดการข้อมูลเชิงตาราง  
     

การแสดงผลและปรับแก้ข้อมูลเชิงบรรยายตาราง และการสร้างกราฟและรายงานจากตาราง

 
  บทที่ 8   การทำงานกับตารางในโปรแกรม ArcGIS  
     

การจัดการกับตารางและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

 
  บทที่ 9   การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่  
     

การเลือกฟีเจอร์ และการทำงานกับฟีเจอร์ที่ถูกเลือกอยู่แ้ล้ว

 
  บทที่ 10   การค้นหาฟีเจอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงพื้นที่  
     

การสืบค้นเชิงพื้นที่ และการเลือกฟีเจอร์

 
  บทที่ 11   การสร้างแผนที่  
     

การสร้างแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ประเภทของแผนที่

 
  บทที่ 12   แนะนำการออกแบบและผลิตแผนที่  
     

การออกแบบแผนที่ แผนที่ลำดับชุด Mapserial การสร้างและการใช้งานแผนที่ Tamplate

 

  อุปกรณ์ประกอบการเรียน

โปรแกรม ArcView 8 (สำหรับทดลองใช้มีอายุ 1 เดือน)
ขัอมูลสำหรับทำแบบฝึกหัด Download จากแบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน

 

  แปลและเรียบเรียงโดย นายอนุสรณ์ รังสิพานิช
 
ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045311677 ต่อ 250
Email : info@dnp9.co.th