.

ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.91.106.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 250,874
  หน้าหลัก    หน้าที่รับผิดชอบ 
หน้าที่รับผิดชอบ
 

     

       1. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาค ดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และระบบงานตามภารกิจ
     2. จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำอธิบายข้อมูล (Metadata) พัฒนาต้นแบบสารสนเทศระดับพื้นที่ และคู่มือการดำเนินงานระดับพื้นที่
     3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเตือนภัยพิบัติ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
     4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์สู่หน่วยงานทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์
     5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045311677 ต่อ 250
Email : info@dnp9.co.th