.

ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 เมษายน 2563
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 260,451
  หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมา
 

 

ประวัติความเป็นมา           

           ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 512/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อวินิจฉัยสั่งการให้ทันต่อสถานการณ์ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลบังคับบัญชาของผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ 329/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) จึงได้ย้ายมาสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
     ด้วยสถานการณ์ป่าไม้ปัจจุบัน มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมลงและลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการให้ทันต่อสถานการณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว จึงให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ขึ้น

 
ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045311677 ต่อ 250
Email : info@dnp9.co.th